Kokorone

Jul. 9th, 2015 06:54 am
wasurenagusa: (sky)
[personal profile] wasurenagusa
lyrics, composition, arrangement: Kamikita Ken (KK)
vocal: Kamikita Ken (KK)

Kokorone

Ugokidashita fuukei no naka de, nokoshite okitai koto.
Mae wo muku to iu koto. Te wo hanasanai to iu koto.

Yukusaki wa kimatta no kai. Ano kuse wa naotta kai.
Mijime na sugata wa itsuwarazu ni, namida nagaseteiru kai.

Daredatte machigai wo kurikaeshite, kyoufu wo kakaete ikiteiru.
Soredemo ashita wo negau no wa, kono sekai ni maketakunai to omou kara.

Konna jibun ni mo imi ga aru to iu nara,
Senaka ni tsuzuku michi mo warukunakatta to ieru kana.

Sukoshi dake nara, mata shinjitemiyou to omoerunda.

Uketomete ikou.

Boku no koukai ga sora ni habataku you ni, hakanai ippo wo fumidaseba,
Itsuka mukuwareru you na ki ga shita kara,

Aisubeki kako no koto, kono oto ga hibiku kagiri, tsugunatteiku.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.